„poMOC, a nie przeMOC” - razem przeciwko przemocy - "poMOC, a nie przeMOC!" -  Policja Podlaska

"poMOC, a nie przeMOC!"