Rozmawiali o bezpieczeństwie - "poMOC, a nie przeMOC!" -  Policja Podlaska

"poMOC, a nie przeMOC!"