Porady dla rodziców - Bezpieczne wakacje -  Policja Podlaska

Bezpieczne wakacje

Porady dla rodziców

Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem:

 • przeprowadzajcie z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem, branie od obcych słodyczy),
 • dowiedzcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza domem (wypytujcie
  o koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon),
 • nauczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi,
 • zwracajcie uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej, gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, nie na szyi lub pod wycieraczką),
 • zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę w domu - zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Uprzedzajcie o niebezpieczeństwach wynikający z niewłaściwej ich obsługi. Poproście zaufanych sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych,
 • nie ujawniajcie swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów,
 • w domu, obok telefonu, pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do pracy: rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej. Wskażcie jak należy przeprowadzać rozmowę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia o niebezpieczeństwie (przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie, rodzaju niebezpieczeństwa),
 • wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie dzieci ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc
 • nauczcie dziecko bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo czy rowerem,
 • wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadźcie rozmowę na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań (przebywanie
  w nieodpowiednim towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie),
 • uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamiętając, że wakacje sprzyjają eksperymentowaniu
  z używkami,
 • odkrywajcie Internet razem z dzieckiem. Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Nauczcie dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci,
 • przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne,
 • uczcie dziecko, że: nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie ucieka przed nim, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem należy zachować spokój, nie uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy, nie wykonywać szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje należy przyjąć postawę "żółwia": ukucnąć, zwinąć się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch, spleść dłonie palcami do wewnątrz zakładając je na głowę.

Jeżeli Wasze dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:

 • dokładnie sprawdzicie, komu powierzacie Państwo opiekę nad dzieckiem,
 • ustalcie, jakie przygotowanie i doświadczenie zawodowe posiada przydzielony opiekun. Uzyskajcie nr telefonu komórkowego do kontaktów z opiekunem,
 • ustalcie dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej,
 • precyzyjnie ustalcie środki przewozowe,
 • dziecko wyposażcie w wykaz zabranych przedmiotów, bardziej wartościowe rzeczy oznaczcie (np. poprzez podpisanie, naszycie inicjałów),
 • przekażcie dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, do pracy rodziców, (można włożyć do walizki gotowe zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami).

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów, dlatego przekaż swojemu dziecku następujące informacje:

 • aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych i pod opieką dorosłych,
 • nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie, kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
 • nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu się,
 • w czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie wzywało pomocy, jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna,
 • przed wejściem do wody ochłodziło całe ciało wodą,
 • przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter itp.) bezwzględnie zakładało kapok,
 • pływając na materacu nie odpływało zbyt daleko od brzegu,
 • nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie – taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracalnym kalectwem,
 • gdy wchodzi do wody nie prosiło o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób – taka sytuacja może skończyć się ich utratą,
 • jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również wtedy gdy potrafią pływać: zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:

 • uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy prac polowych,
 • jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnijcie się, że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie nie spowoduje tragedii,
 • nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych, nawet na podwórku,
 • nie pozwalajcie na samodzielną obsługę urządzeń rolniczych przez dzieci.

Pamiętajcie, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia w domu oraz w innych miejscach i przeciwdziałać im. Badania dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z prądem minimalizuje ryzyko wypadku.

Dlatego nauczcie swoje dziecko, aby:

 • nie wkładało do gniazdek żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów czy drutów,
 • w trakcie zabaw unikało zbliżania się do urządzeń i budynków, na których umieszczone są napisy: "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!" oraz charakterystyczne, ostrzegawcze tablice,
 • unikało zabaw w pobliżu linii energetycznych, nie puszczało latawców blisko nich, nie wspinało się na słupy ani na drzewa rosnące w ich pobliżu, nie zarzucało na linie energetyczne żadnych przedmiotów,
 • jeśli zauważy uszkodzone, zerwane, luźno zwisające przewody elektryczne, nie zbliżało się do nich! Czasem nawet przebywanie w pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem, szczególnie podczas deszczowej pogody. Twoje dziecko powinno omijać takie miejsca z daleka i zaalarmować dorosłych,
 • jeśli zauważy przypadkowo otwarte drzwi do transformatora albo innego budynku, na którym są napisy i tablice ostrzegawcze, powinno powiedzieć o tym komuś dorosłemu,
 • nie naśladowało kolegów, którzy przebywając w pobliżu urządzeń i budynków elektroenergetycznych zachowują się nieroztropnie.