Bezpiecznie na drodze - Bezpieczne wakacje -  Policja Podlaska

Bezpieczne wakacje

Bezpiecznie na drodze

Gdy idziesz, jedziesz rowerem, samochodem, pociągiem lub autobusem jesteś uczestnikiem ruchu drogowego. Masz prawa, ale też obowiązki.

Pamiętaj!

 1. Wybieraj zawsze najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę.
 2. Jezdnię przechodź na jej prostych odcinkach, gdy nie nadjeżdża żaden pojazd i przy dobrej widoczności w obie strony.

Pamiętaj!

 1. Nie wolno przechodzić przez jezdnię na ukos.
 2. Nie wolno przechodzić przez jezdnię w miejscach o złej widoczności.
 3. Nie wolno przechodzić tuż przed nadjeżdżającym pojazdem. Nawet na przejściu dla pieszych.
 4. Nie wolno wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. Zaczekaj aż pojazd odjedzie lub znajdź inne, bezpieczniejsze przejście.
 5. Chodź zawsze prawą stroną chodnika – nie przeszkadzaj innym przechodniom.
 6. Przez jezdnię przechodź zdecydowanie i energicznie, ale pamiętaj – zawsze zachowaj ostrożność.
 7. Podczas przechodzenia przez jezdnię nie zwalniaj kroku, nie zatrzymuj się bez potrzeby, ale też nie przebiegaj.
 8. Nie przechodź jezdni tam, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki, siatki lub inne zabezpieczenia, które oddzielają jezdnię.
 9. Podczas przechodzenia przez jezdnię gdzie pali się sygnalizacja świetlna – „miga” zielone światło – poczekaj, bo zaraz zapali się czerwone światło.
 10. Zawsze modne światełka odblaskowe przypinaj w miejscach widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego.
 11. Jeśli wracasz ze szkoły o zmroku poproś mamę, aby nałożyła ci jasne ubranie – będziesz lepiej widoczny.

Gdy na swej drodze napotkasz zebrę, zapamiętaj 5 podstawowych zasad:

 • stań na brzegu chodnika co najmniej w odległości 30 cm od jego krawędzi,
 • spójrz najpierw w lewo,
 • później w prawo,
 • jeszcze raz w lewo,
 • gdy jezdnia będzie wolna przechodź zawsze prosto najkrótszą drogą.

Gdy na swojej drodze spotkasz dodatkowo sygnalizację świetlną pamiętaj:

 • światło zielone idź,
 • światło czerwone stój.

Gdy podczas przechodzenia przez jezdnię– „miga” zielone światło – poczekaj, bo zaraz zapali się czerwone światło.

Gdy na twojej drodze znajduje się przejazd kolejowy pamiętaj nie przechodź, gdy:

 • zapory zaczynają opadać lub zostały już opuszczone,
 • widać lub słychać nadjeżdżający pociąg,
 • słychać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Nigdy nie omijaj zapór i nie przechodź po nimi! Na przystanku autobusowym zachowuj się kulturalnie i spokojnie:

 • nie biegaj, nie wychodź na jezdnię,
 • gdy przyjedzie autobus na który czekasz zawsze poczekaj aż wysiądą z niego pasażerowie,
 • wejdź grzecznie, nie rozpychaj się,
 • skasuj bilet,
 • gdy dojedziesz na miejsce pamiętaj.

Gdy wysiądziesz z autobusu poczekaj aż odjedzie, następnie przejdź do przejścia dla pieszych, przypomnij sobie 5 podstawowych zasad aby bezpiecznie przejść na drugą stronę.

Gdy idziesz na wycieczkę w mieście w zorganizowanej grupie pamiętaj:

 • chodzimy dwójkami, zachowując się tak, by nie utrudniać inny ruchu,
 • grupa pieszych powinna chodzić prawą stroną chodnika,
 • uczestnicy grupy nie powinni wchodzić na jezdnię, zatrzymywać się bez potrzeby i oddalać się bez pozwolenia opiekuna,
 • zorganizowana grupa dzieci do 10 lat może iść ulicą tylko pod opieką osoby dorosłej.

Gdy wybierasz się na wycieczkę poza miasto w zorganizowanej grupie pamiętaj:

 • poruszamy się tylko dwójkami,
 • korzystamy z pobocza idąc zawsze lewą stroną, gdy nie ma pobocza możemy iść po jezdni ale tylko w warunkach dobrej widoczności i jak najbliżej jej krawędzi oraz ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom,
 • zawsze słuchamy opiekuna wycieczki.

Jeśli ulicą jedzie karetka pogotowia, radiowóz policyjny, straż pożarna lub inny pojazd, który ma włączone sygnały dźwiękowe i świetlne pamiętaj, ustąp miejsca lub w razie potrzeby zatrzymaj się, aby ułatwić przejazd.

Karta rowerowa to wasze pierwsze prawo jazdy. Możecie uzyskać swoje pierwsze uprawnienia, jeśli:

 • ukończyliście 10 lat,
 • poznaliście przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
 • potraficie jeździć rowerem, znacie jego mechanizmy,
 • wiecie jak udzielić pierwszej pomocy gdy zdarzy się wypadek.

Jeśli posiadasz już kartę rowerową i wybierasz się na wycieczkę rowerową miej ją zawsze przy sobie. Karta rowerowa jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania rowerem, tak jak prawo jazdy do kierowania samochodem.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów:

Zgodnie z artykułem 33 Kodeksu Drogowego, rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku w którym się porusza.
Zgodnie z tym zapisem, jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa (może to być tzw, kontrapas wyznaczony na drodze jednokierunkowej), to obowiązek poruszania się nią jest tylko w jednym kierunku (co jest logiczne). Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się po jezdni. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na chodniku:

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno - artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym.
Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • panuje zła pogoda (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);
 • są spełnione jednocześnie trzy warunki:
   - chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
   - ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
   - brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

Rowerem po przejściu dla pieszych:

Przejście dla pieszych - popularnie zwane "zebrą" jest oznakowane białymi pasami i służy pieszym do przekraczania jezdni.
Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je przekroczyć. Niezastosowanie się do tego przepisu grozi mandatem 100 zł.
Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Dziecko na rowerze

Dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby. Albo na rowerze w specjalnym foteliku, albo (od niedawna) w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fotelik jak
i przyczepka muszą być dostosowane do przewożenia dzieci. Długość zespołu 2 pojazdów: rower + przyczepka, nie może przekraczać 4 metrów.

UWAGA z dzieckiem w przyczepce można jechać jedynie po jezdni, lub ścieżce rowerowej. Dlaczego nie po chodniku? Wynika to z punktu 5 artykułu 33 ustęp 1, który mówi, że rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, a dziecko w przyczepce nie kieruje rowerem!

Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z artykułem 2 Kodeksu Drogowego, dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku. Osoba dorosła, która dzieckiem się opiekuje, może iść obok niego po chodniku, lub jechać na rowerze - także po chodniku. Artykuł 33 punkt 5. dopuszcza jazdę na rowerze po chodniku osoby dorosłej, właśnie w przypadku, kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 10.

Dzieci powyżej 10 lat na rowerze mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej.
Karta Rowerowa obowiązuje do 18 roku życia - czyli rowerzyści powyżej 18 lat nie potrzebują żadnego dokumentu.

Pieszy na drodze rowerowej:

Pieszemu nie wolno poruszać się po drodze dla rowerów. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Artykuł 11 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku:

 • braku chodnika lub pobocza,
 • niemożności korzystania z chodnika lub pobocza (np. roboty drogowe na chodniku).

Pieszy musi jednak pamiętać, że może spacerować po drodze dla rowerów, jednak jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerowi. Obowiązek ten nie dotyczy osoby niepełnosprawnej.
Gdyby w strefie zamieszkania była wydzielona droga rowerowa, to pieszy mógłby z niej korzystać bez ograniczeń, jednak w praktyce w strefach zamieszkania nie tworzy się wydzielonych dróg rowerowych.

Przewożenie osób rowerem:

Często (szczególnie na wsi i w małych miasteczkach) widzi się, że na rowerze jadą dwie osoby - jedna na siodełku, a druga na górnej rurze ramy, lub na kierownicy czy bagażniku. Jest to niedozwolone!Kodeks Drogowy w artykule 63 mówi, że w pojeździe (do których zalicza się rower) liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. Wynika z tego jasno, że zwykłym rowerem nie możemy nikogo przewozić na ramie, bagażniku, czy też na kierownicy. Co innego kiedy jest to rower dwuosobowy - tandem, który posiada dwa miejsca siedzące.