Działania WRD

„Kręci mnie bezpieczeństwo” – w Białymstoku i nie tylko…

Data publikacji 20.06.2017

22 kwietnia 2017 roku na terenie Podlasia rozpoczęto akcję Komendy Głównej Policji poświęconą bezpieczeństwu rowerzystów pod hasłem: „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Inauguracja wojewódzka obyła się na białostockim Rynku Kościuszki i została połączona z festynem „Motoserce”. Aktualnie, na terenie całego Podlasia odbywają się w ramach tego przedsięwzięcia działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów zwłaszcza poprzez edukację w zakresie bezpiecznych zachowań.

Funkcjonariusze przypominają najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się po drogach rowerzystów.

Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego” to kierujący i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed sądem.

Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami należą:

  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  • przejeżdżanie przejść dla pieszych,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • nieprawidłowe skręcanie,
  • wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Działania prowadzone przez Policję nie ograniczają się jedynie do karania. Rowerzyści są informowani o przepisach ruchu drogowego i zagrożeniach wynikających z niestosowania się do prawa. Podczas codziennej służby policjanci uświadamiają kierujących jednośladami, jak ważną rolę w ich bezpieczeństwie odgrywają elementy odblaskowe i kaski ochronne. Funkcjonariusze cyklicznie uczestniczą także w imprezach promujących bezpieczeństwo rowerzystów oraz w akcjach prewencyjnych organizowanych na terenie szkół i przedszkoli.

Pamiętajmy, że rozpoczęcie sezonu rowerowego powinno zacząć się od przygotowania jednośladu do jazdy. Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego nim, jak i innych użytkowników dróg. To również dobry moment na sprawdzenie, czy obowiązkowe wyposażenie jest sprawne i „na miejscu” czyli:

  • co najmniej jeden sprawny hamulec,
  • dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – może być migające,
  • z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej – może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej – o kształcie innym niż trójkąt.

Rowerzyści muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów „Kodeksu drogowego”. Dziecko, które nie ukończyło 10 lat może poruszać się po drodze jedynie pod opieką osoby dorosłej i jest wówczas traktowane jak osoba piesza. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu „pierwszego prawa jazdy” czyli karty rowerowej.

Więcej o realizacji tego przedsięwzięcia na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji woj. podlaskiego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony