Świeć przykładem – Bądź widoczny! - Działania WRD -  Policja Podlaska

Działania WRD

Świeć przykładem – Bądź widoczny!

Data publikacji 24.09.2020

Świeć przykładem – Bądź widoczny!
 
Po raz czwarty podlascy policjanci ruchu drogowego realizują ogólnopolską akcję o charakterze informacyjno-edukacyjnym w tym roku pod nazwą „Świeć Przykładem – Bądź widoczny”.

Na szczeblu centralnym partnerami działań jest Komenda Główna Policji, Konferencja Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami.

Plakat akcji Świeć przykładem, bądź widoczny! - przedstawiający osobę dorosłą z dzieckiem idące za rękę w odblaskach