Punkty zgłoszenia autokaru do kontroli - Informacje dla użytkowników dróg -  Policja Podlaska

Informacje dla użytkowników dróg

Strona znajduje się w archiwum.

Punkty zgłoszenia autokaru do kontroli

Data publikacji 06.05.2013

Załącznik – „WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW” na terenie podlaskiego garnizonu Policji  prowadzonych w ramach działań „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
(CZAS TRWANIA WAKACJI: 23 CZERWCA – 31 SIERPNIA)

W garnizonie podlaskim potrzebę skontrolowania autobusu należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem i nie później niż 3 dni przed planowanym wyjazdem (szczegółowe godziny kontroli autobusu ustalane są na bieżąco – pomiędzy przedstawicielami danej jednostki Policji a osobą zainteresowaną przeprowadzeniem tego typu kontroli). Numery kontaktowe służące do zgłoszenia pojazdu do kontroli wraz z wyszczególnieniem godzin, w których można ustalić jej termin i czas –
podane są w niniejszej tabeli.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku uzasadnionego zastrzeżenia, co do stanu technicznego autobusu bądź stanu psychomotorycznego kierowcy zagrażającego bezpieczeństwu w ruchu drogowym należy bezzwłocznie dzwonić pod numer 997 lub 112.

 

 

jednostka

miejsce kontroli

nr tel. kontaktowego/
godziny prowadzenia kontroli

KMP w Białymstoku

parking przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku

(85) 670 32 00

(85) 670 24 73

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 670 34 50

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

KMP w Łomży

Plac Niepodległości w Łomży (dawny dworzec PKS)

 

(86) 474 12 12

(86) 474 12 20

(dyżurny   jednostki – całodobowo)

(86) 474 12 70

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KMP w Suwałkach

parking niestrzeżony przy Parku Konstytucji 3 Maja ul. Hamerszmita

 

parking niestrzeżony przy KMP
w Suwałkach ul. Świerkowa 60

 

(87) 566 44 44

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(87) 564 14 64

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Augustowie

parking przy KPP w Augustowie

(od strony ul. Sucharskiego)

 

(87) 564 10 12

(dyżurny jednostki – całodobowo)
(87) 564 10 55

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Mońkach

uI. Ełcka w Mońkach

(punkt kontroli ITD)

(85) 670 37 00

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 670 37 63

(RRD od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Grajewie

ul. Piłsudskiego w Grajewie

(zatoka postojowa przy stadionie miejskim)

 

(86) 474 18 00

(86) 474 18 12

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(86) 474 18 76

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Jagiellońska w Wysokiem Mazowieckiem (parking przy Szkole Podstawowej nr l)

 

(86) 474 17 00

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(86) 474 17 37

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a w Sokółce (parking przy zajeździe „Bakunówka”)
 

 

(85) 670 47 00

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 670 47 60

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Hajnówce

ul. Dworcowa 1 (parking dworca PKS)

 

(85) 831 04 00

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 831 04 52

(sekretariat RD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Sejnach

ul. Konarskiego w Sejnach

 

(87) 564 16 01

(dyżurny jednostki – całodobowo) (87) 564 16 18

(sekretariat RD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Bielsku Podlaskim

ul. Kolejowa 6 (dworzec PKS)

 

(85) 831 03 12

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 831 03 29

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Kolnie

ul. Senatorska (przystanek firmy przewozowej „FASTER”),

ul. Sienkiewicza (dworzec PKS)

 

(86) 474 16 12

(dyżurny jednostki – całodobowo) (86) 474 16 05

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada (parking przy zajeździe „Kmicic”)

 

(85) 670 46 00

(dyżurny jednostki – całodobowo)

(85) 670 46 44

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 

KPP w Zambrowie

uI. Mazowiecka 2 w Zambrowie (dworzec PKS)

 

(86) 474 19 00

(dyżurny jednostki – całodobowo) (86) 474 19 38

(sekretariat WRD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 )