Okres programowania UE 2014 - 2020

Projekty w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Komendą Policji w Mariampolu (Partnerem wiodącym) i Komendą Policji w Alitusie realizują projekt „Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością” Program Interreg Litwa Polska. Celem projektu jest zwiększenie i zintensyfikowanie współpracy między Podlaską a Litewską Policją w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej głównie w regionie przygranicznym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wspólne szkolenia dla polskich i litewskich funkcjonariuszy policji, a także zostanie zakupiony sprzęt w postaci kamer stacjonarnych i mobilnych.

Czas trwania projektu:  2019-2021.

Wartość całego projektu to 918 923,52 euro, wkład KWP w Białymstoku: 276 018 euro.