Okres programowania UE 2014 - 2020

Projekty w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Polska

 

„Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej”

 

W czerwcu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę w  ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014 -2020 na realizację projektu „Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej”. Szkolenia i spotkania dedykowane są polskim i litewskim policjantom, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości, głównie w regionie przygranicznym.
W ramach projektu planowana jest również wizyta studyjna w Kownie, a także szkolenia doskonalące umiejętności jazdy w warunkach niebezpiecznych. Partnerem wiodącym
w projekcie jest KWP w Białymstoku, partnerami: KWP w Olsztynie, KWP w Lublinie, Komenda Policji w Alitusie i Komenda Policji w Mariampolu.

Wartość projektu: 197 580 zł.  Dofinansowanie: 148 185 zł.


Projekt pn. „Wzmocnienie policyjnej współpracy transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego” realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komisji Europejskiej Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Departamentem Policji przy MSW Republiki Litwy (Partnerem Wiodącym), Policją Łotewską, Policją Estońską, Policją Fińską realizuje Projekt „Wzmocnienie policyjnej współpracy transgranicznej w rejonie Morza Bałtyckiego (Program Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Celem projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy jednostkami przygranicznymi Policji w zakresie współpracy przygranicznej, zarówno współpracy kryminalnej jak i prewencyjnej. Projekt składa się z 4 komponentów:

1. ocena działania obecnych form policyjnej współpracy transgranicznej (wspólnych patroli, wspólnych operacji, pościgów transgranicznych, obserwacji transgranicznych i Policyjnego Centrum Współpracy) w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów uniemożliwiających pełne korzystanie z tych form;

2. stworzenie i implementacja narzędzi do analizy wspólnych zagrożeń w regionie przygranicznym;

3. stworzenie szkoleniowych narzędzi e-learningowych dla policjantów w przedmiocie wykorzystania instrumentów współpracy przygranicznej i realizacji wspólnych przedsięwzięć w regionie przygranicznym (pościg transgraniczny, wspólny patrol, etc.);

4. przygotowanie narzędzi do tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy zewnętrznej UE (w przypadku kiedy dotychczasowe mechanizmy współpracy policyjnej w regionie przygranicznym będą niewystarczające).

Czas trwania Projektu: 31.12.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość Projektu: 397 582,04 EUR

Udział KWP w Białymstoku: 62 759,25 EUR

Powrót na górę strony