Kontakt - Policja Podlaska

Kontakt

Data publikacji 07.03.2012
          
 
        Wszelkich informacji dotyczących działalności Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej
        udziela p. Małgorzata Aronowicz z  Wydziału Finansów KWP w Białymstoku
        od poniedziałku do czwartku - pokój  nr 207, telefon +48 47 711 36 22.
Powrót na górę strony