Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych -  Policja Podlaska

Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych

Data publikacji 27.04.2018

W Łomży trwają Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych. W duchu sportowej rywalizacji o miano najlepszego policyjnego patrolu rowerowego rywalizuje 17 dwuosobowych drużyn reprezentujących wszystkie garnizony w kraju. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Kumpiałowski, Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinspektor dr Zbigniew Mikołajczyk oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomży ks. dr Radosław Kubeł. Zawody patronatem honorowym objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Policja jest organizacją nowoczesną, przykładającą szczególną uwagę nie tylko do wykorzystania nowoczesnych narzędzi technicznych, ale przede wszystkim dbającą o właściwy poziom przygotowania zawodowego. Potrzebę permanentnego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej doskonale uzupełniają turnieje wiedzy zawodowej podczas których, w duchu sportowej rywalizacji, policjanci z całego kraju walczą o miano najlepszych w określonej dziedzinie, w tym wypadku najlepszego policyjnego patrolu rowerowego.

Tak informacyjnie, w 2017 roku na terenie kraju skierowano do służby 2643 policyjne patrole rowerowe.  

Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych 2018 jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przy współpracy z Wydziałem Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Urzędem Miejskim w Łomży, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży.

Zawody honorowym patronatem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, a także Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk.

Bez wątpienia, zarówno tytuł najlepszego policyjnego patrolu rowerowego, jak i nagrody są niezwykle atrakcyjne, niemniej jednak zdobyć je nie będzie łatwo. W zawodach wykazać się trzeba bowiem nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale również umiejętnościami interpretacji zagadnień prawnych.

Podczas zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje: test wiedzy zawodowej, udzielanie pomocy przedmedycznej, wyścig patroli rowerowych oraz rowerowa sztafeta biathlonowa.

Rozpoczęcie konkurencji poprzedzone było odprawą techniczną, którą przeprowadził Sędzia Główny Zawodów nadkomisarz Maciej Zakrzewski – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. W jej  trakcie został szczegółowo omówiony przebieg poszczególnych konkurencji.

GALERIA ZDJĘĆ Z OTWARCIA OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

DZIEŃ PIERWSZY

Konkurencja „Test wiedzy zawodowej”

Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych 2018 rozpoczął „Test wiedzy policyjnej”. Zawodnicy w ciągu 50 minut odpowiedzieć musieli na 50 pytań dotyczących wiedzy obejmującej problematykę służby prewencyjnej. O zajętej lokacie decydować będzie liczba prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

Klasyfikacja

I miejsce - KWP we Wrocławiu, patrol w składzie: sierż. Mateusz Ryglowski oraz st. post. Mateusz Caban

II miejsce - KWP w Białymstoku, patrol w składzie: st. post. Izabela Kłosowska oraz st. post. Kamil Skłodowski

III miejsce - KWP w Krakowie, patrol w składzie: st. sierż. Krzysztof Winkowski oraz st. sierz. Konrad Ziegler

 

GALERIA ZDJĘĆ - TEST WIEDZY ZAWODOWEJ

Konkurencja „Udzielanie pomocy przedmedycznej”

Patrole rowerowe zmierzyły się również w praktycznym wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności w symulowanej sytuacji udzielania pomocy przedmedycznej. Czas na realizację zadania nie mógł przekroczyć 8 minut. O zajętej lokacie decyduje prawidłowa ocena zdarzenia, właściwe wykonanie czynności zabezpieczających, a także należyta ocena funkcji życiowych oraz czas, w jakim zadania zostaną zrealizowane. 

Klasyfikacja

I miejsce -  KWP w Białymstoku, patrol w składzie: st. post. Izabela Kłosowska oraz st. post. Kamil Skłodowski

II miejsce -  KWP w Krakowie, patrol w składzie: st. sierż. Krzysztof Winkowski oraz st. sierż. Konrad Ziegler

III miejsce - KWP w Kielcach, patrol w składzie: st. sierż. Łukasz Stępień oraz sierż. Mirosław Wachocki

 

GALERIA ZDJĘĆ - UDZIELANIE POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Ładowanie odtwarzacza...

Konkurencja "Wyścig patroli rowerowych"

Patrole miały do pokonania w jak najkrótszym czasie wyznaczonej trasy 21 km na rowerach MTB lub crossowych, uwzględniającej różnorodność podłoża terenu oraz zmienne warunki atmosferyczne. O uzyskanym wyniku decydował czas patrolu liczony po przekroczeniu pierwszego koła drugiego zawodnika przez linię mety.

Klasyfikacja

I miejsce -  KWP w Gorzowie Wielkopolskim, patrol w składzie: sierż. szt.Tomasz Kołogryw oraz sierż. Filip Pendrak

II miejsce -  KWP w Białymstoku, patrol w składzie: st. post. Izabela Kłosowska oraz st. post. Kamil Skłodowski

III miejsce - KWP w Katowice, patrol w składzie: asp. Dawid Stwora oraz sierż. Monika Nawrat

GALERIA ZDJĘĆ - WYŚCIG PATROLI ROWEROWYCH

 

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

KLASYFIKACJA PO PIERWSZYM DNIU ZAWODÓW I ROZEGRANIU 3 KONKURENCJI

I miejsce -  KWP w Białymstoku

  • st. post. Izabela Kłosowska oraz st. post. Kamil Skłodowski
    st. post. Izabela Kłosowska oraz st. post. Kamil Skłodowski

 

II miejsce - KWP w Lublinie

  • sierż. sztab. Aleksander Adamowicz oraz sierż. Michał Tyburek
    sierż. sztab. Aleksander Adamowicz oraz sierż. Michał Tyburek
 

III miejsce - KWP w Krakowie

  • sierż. sztab. Krzysztof Winkowski oraz st. sierż. Konrad Ziegler
    sierż. sztab. Krzysztof Winkowski oraz st. sierż. Konrad Ziegler

DZIEŃ DRUGI

Konkurencja „Rowerowa sztafeta biathlonowa”

Konkurencja ta polegała na pokonaniu rowerami pętli crossowej o długości około 600 metrów. Następnie policjanci wjeżdżali na wyznaczone stanowiska strzeleckie i oddali po 5 strzałów do tarczy biathlonowej. O uzyskanym wyniku decyduje czas patrolu liczony po przekroczeniu pierwszego koła drugiego zawodnika przez linię mety.

Klasyfikacja

I miejsce – KWP w Lublinie, patrol w składzie sierż. sztab. Aleksander Adamowicz oraz sierż. Michał Tyburek 

II miejsce – KWP w Gorzowie Wielkopolskim, patrol w składzie sierż. sztab. Tomasz Kołogryw oraz sierż. Filip Pendrak

III miejsce – KWP w Opolu, patrol w składzie asp. sztab. Tomasz Zarzycki oraz sierż. Marek Wielgan

GALERIA ZDJĘĆ - ROWEROWA SZTAFETA BIATHLONOWA

 

Ładowanie odtwarzacza...