Test sprawności fizycznej - Ogłoszenia, informacje -  Policja Podlaska

Ogłoszenia, informacje

Test sprawności fizycznej

Data publikacji 27.02.2018

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

  • za test sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 60 punktów,
  • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu sprawności fizycznej wynosi 43,
  • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:

Normy czasowe

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od

Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy do

PKT

1.39,1

1.41,0

43

1.37,1

1.39,0

44

1.35,1

1.37,0

45

1.33,1

1.35,0

46

1.31,1

1.33,0

47

1.29,1

1.31,0

48

1.27,1

1.29,0

49

1.25,1

1.27,0

50

1.23,1

1.25,0

51

1.21,1

1.23,0

52

1.19,1

1.21,0

53

1.17,1

1.19,0

54

1.15,1

1.17,0

55

1.13,1

1.15,0

56

1.11,1

1.13,0

57

1.09,1

1.11,0

58

1.07,1

1.09,0

59

                                         poniżej 1.07,1

 

60

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

 

Film Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Pobierz plik Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji (format mp4 - rozmiar )