Dialog techniczny

Dotyczący projektu „Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością” realizowanego w ramach Programu EWT INTERREG V-A Litwa - Polska

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

NIP: 542-020-78-68

REGON: 050252820

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu informatycznego ANPR w ramach projektu „Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością” realizowanego w ramach Programu EWT INTERREG V-A Litwa - Polska””.

Informacja o wykonawcach, którzy wzięli udział w dialogu:

1. VCN s.c., ul. Warszawska 13A, 60-302 Poznań,
2. COMARCH POLSKA S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.

Powrót na górę strony