Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
30/C/20 poniżej 139.000 euro 74222000-1 28.10.2020
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie o nazwie „Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Sekcji XII Zarządu I CBŚP - budowa nowej siedziby, wraz z przebudową placu wewnętrznego, dróg dojazdowych z wymianą infrastruktury podziemnej i monitoringiem zewnętrznym na terenie OPP w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku Piechoty 44”
06.11.2020 Rozstrzygnięte
29/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 26.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU I POLICJI w BIAŁYMSTOKU
13.11.2020 Ogłoszone
28/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 26.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI IV w BIAŁYMSTOKU
10.11.2020 Ogłoszone
16/S/20 poniżej 139.000 euro 34300000-0 22.10.2020
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
30.10.2020 Zrealizowane
6/S/20 poniżej 139.000 euro 34351100-3 21.10.2020
Licytacja elektroniczna na dostawę opon zimowych samochodowych różnych rozmiarów
29.10.2020 Zrealizowane
26/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5 02.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI w NURCU - STACJI
19.10.2020 Rozstrzygnięte
27/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 02.10.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W DROHICZYNIE
19.10.2020 Rozstrzygnięte
25/S/20 poniżej 139.000 euro 16710000-5 07.09.2020
DOSTAWA CIĄGNIKA KOMUNALNEGO z OSPRZĘTEM.
15.09.2020 Unieważnione
14/C/20 poniżej 139.000 euro 09135100-5 02.09.2020
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KWP W BIAŁYMSTOKU
14.09.2020 Zrealizowane
24/S/20 poniżej 139.000 euro 34114200-1 14.08.2020
DOSTAWA SAMOCHODÓW TYPU KOMBIVAN DO PRZEWOZU PSÓW W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ
24.08.2020 Zrealizowane

Wybierz Strony