Postępowania o zamówienia

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji woj. podlaskiego

Data publikacji 26.03.2019

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/210948

Zamawiający w zakresie:

1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl;

2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.