Postępowania o zamówienia

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych - 2

Data publikacji 19.03.2019

Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe dane dotyczące postępowania znajdują się zakładce "Zamówienia na usługi społeczne" pod adresem:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/zamowienia/zamowienia-na-uslugi-sp/57094,SWIADCZENIE-USLUG-MEDYCZNYCH-OBEJMUJACYCH-BADANIE-OSOB-ZATRZYMANYCH-PRZEZ-POLICJ.html