Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
22/S/20 poniżej 139.000 euro 34114000-9 22.07.2020
Dostawa samochodu ciężarowego pomocy drogowej przystosowanego do transportu pojazdów o masie własnej nie mniejszej niż 2500 kg.
03.08.2020 Ogłoszone
21/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 17.07.2020
BUDOWA NOIWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W BRAŃSKU
03.08.2020 Ogłoszone
20/S/20 powyżej 139.000 euro 34110000-1 29.06.2020
Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej.
31.07.2020 Ogłoszone
13/C/20 powyżej 139.000 euro 09300000-2 25.06.2020
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
08.09.2020 Ogłoszone
19/L/20 poniżej 139.000 euro 71220000-6 18.06.2020
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA I UŁOŻENIE KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO w KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
09.07.2020 Rozstrzygnięte
9/C/20 powyżej 139.000 euro 39130000-2 17.06.2020
DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DO JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
22.07.2020 Ogłoszone
18/L/20 poniżej 139.000 euro 30213100-6 05.06.2020
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
23.06.2020 Zrealizowane
10/C/20 poniżej 5.350.000 euro 05.06.2020
WYMIANA INSTALACJI MONITORINGU W WYBRANYCH OBIEKTACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
24.06.2020 Zrealizowane
12/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 02.06.2020
PRZEBUDOWA CZĘŚCI LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KWP w BIAŁYMSTOKU przy ul. SIENKIEWICZA 65
18.06.2020 Zrealizowane
11/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45332400-7 15.05.2020
WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI C.W.U. i CYRKULACJI PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ BUDYNEK SZTABOWY NA TERENIE OPP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 44
01.06.2020 Zrealizowane

Wybierz Strony