Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
8/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 15.04.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W JANOWIE
04.05.2020 Zrealizowane
3/C/20 poniżej 139.000 euro 30190000-7 27.03.2020
Licytacja elektroniczna na dostawę materiałów biurowych i papieru offsetowego
07.04.2020 Zrealizowane
5/S/20 poniżej 139.000 euro 34351100-3 19.03.2020
Licytacja elektroniczna na dostawę opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
27.03.2020 Zrealizowane
7/L/20 poniżej 139.000 euro 18.03.2020
DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH PC Z MONITORAMI LED 21,5"
30.03.2020 Zrealizowane
4/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5 06.03.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RAJGRODZIE
23.03.2020 Zrealizowane
2/C/20 poniżej 139.000 euro 30197644-2 19.02.2020
DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
28.02.2020 Zrealizowane
1/C/20 poniżej 5.350.000 euro 45216110-8 23.01.2020
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY IV KOMISARIATU POLICJI W BIAŁYMSTOKU
20.02.2020 Unieważnione
10/C/19 poniżej 144.000 euro 50410000-2 06.12.2019
OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
16.12.2019 Zrealizowane
40/U/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 15.11.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji województwa podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego - III.
22.11.2019 Ogłoszone
39/U/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 31.10.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji województwa podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego - II.
08.11.2019 Ogłoszone

Wybierz Strony