Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
23/L/16 poniżej 135.000 euro 32342200-4 17.10.2016
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW ŁĄCZNOŚCI PODKASKOWEJ ODBIORCZEJ
25.10.2016 Unieważnione
24/L/16 poniżej 135.000 euro 32342200-4 17.10.2016
Licytacja elektroniczna na dostawę zestawów łączności podkaskowej nadawczo - odbiorczej.
25.10.2016 Unieważnione
21/L/16 poniżej 135.000 euro 30213000-5 27.07.2016
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
05.08.2016 Zrealizowane
22/S/16 poniżej 135.000 euro 34114200-1 27.07.2016
DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NIEOZNAKOWANYCH POLICJI POD RD VIDEO
05.08.2016 Zrealizowane
20/C/16 poniżej 135.000 euro 09300000-2 12.07.2016
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
20.07.2016 Zrealizowane
19/L/16 poniżej 135.000 euro 50332000-1 05.07.2016
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
13.07.2016 Zrealizowane
18/C/16 poniżej 135.000 euro 74222000-1 30.05.2016
Opracowanie dokumentacji projektowych na termomodernizację, modernizację i przebudowę 9 obiektów Policji na terenie województwa podlaskiego
14.06.2016 Zrealizowane
5/L/16 poniżej 135.000 euro 64214400-3, 32415000-5 15.04.2016
ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA KWP W BIAŁYMSTOKU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
29.06.2016 Zrealizowane
11/C/16 poniżej 135.000 euro 09135100-5 15.04.2016
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
06.06.2016 Zrealizowane
10/C/16 poniżej 135.000 euro 09111210-5 15.04.2016
Dostawa węgla kamiennego do jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
06.06.2016 Zrealizowane