Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
4/S/16 poniżej 135.000 euro 50118110-9 15.04.2016
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI
25.04.2016 Zrealizowane
17/C/16 poniżej 5.225.000 euro 45453000-7 14.04.2016
Roboty remontowe w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4
06.05.2016 Zrealizowane
16/C/16 poniżej 5.225.000 euro 45310000-3 13.04.2016
WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI w KOLNIE przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 29
30.06.2016 Zrealizowane
13/C/16 poniżej 135.000 euro 50410000-2 12.04.2016
Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
27.04.2016 Zrealizowane
15/C/16 poniżej 5.225.000 euro 45216110-8, 45261000-4 , 45310000-3 12.04.2016
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLNIE
27.04.2016 Zrealizowane
12/C/16 powyżej 135.000 euro 09300000-2 25.03.2016
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
10.05.2016 Zrealizowane
1/S/16 poniżej 135.000 euro 34351100-3 22.03.2016
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ OPON LETNICH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
30.03.2016 Zrealizowane
6/L/16 poniżej 135.000 euro 30125110-5 21.03.2016
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów oraz nośników informacji
Zrealizowane
14/S/16 poniżej 135.000 euro 09211000-1, 24961000-8 18.03.2016
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ OLEJÓW SILNIKOWYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
30.03.2016 Zrealizowane
7/C/16 poniżej 135.000 euro 30192000-1, 30197630-1, 30192113-6 08.02.2016
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ WYROBÓW BIUROWYCH, WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH I PAPIERU OFFSETOWEGO
16.02.2016 Zrealizowane