Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
8/C/16 poniżej 135.000 euro 30197644-2 08.02.2016
Licytacja elektroniczna na dostawy papieru kserograficznego
16.02.2016 Zrealizowane
50/C/15 poniżej 134.000 euro 09300000-2 04.12.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę energii cieplnej (sprzedaż + dystrybucja) do obiektu III KP w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 51A
Zrealizowane
53/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45216110-8 30.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące remontu infrastruktury zewnętrznej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6
Zrealizowane
52/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 24.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego KPP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13-II etap
Zrealizowane
54/U/15 poniżej 134.000 euro 85121000-3 23.11.2015
Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy
02.12.2015 Zrealizowane
51/C/15 poniżej 134.000 euro 45216110-8 20.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące budowy III Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej - II
Zrealizowane
49/C/185 poniżej 134.000 euro 45453000-7 18.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące remontu infrastruktury zewnętrznej KPP w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 7
Zrealizowane
46/C/15 poniżej 134.000 euro 45216110-8 18.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące budowy III Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej
Zrealizowane
48/C/15 poniżej 134.000 euro 65310000-9 06.11.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektu III Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 51A
Zrealizowane
2/U/15 powyżej 134.000 euro 85121000-3 02.11.2015
USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
09.11.2015 Zrealizowane

Wybierz Strony