Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
31/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7, 45233200-1, 45231000-5 22.06.2015
REMONT INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. KOPERNIKA 7
07.07.2015 Zrealizowane
34/S/15 poniżej 134.000 euro 50118110-9 22.06.2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI
30.06.2015 Zrealizowane
30/L/15 poniżej 134.000 euro 64214400-3, 32415000-5 10.06.2015
ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA KWP W BIAŁYMSTOKU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO - 2
24.06.2015 Zrealizowane
10/L/15 poniżej 134.000 euro 64212000-5, 31712112-8 19.05.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
29.05.2015 Zrealizowane
26/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 13.05.2015
REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP W KOLNIE – ETAP II
28.05.2015 Zrealizowane
3/L/15 poniżej 134.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192300-4, 30234000-8 12.05.2015
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów oraz nośników informacji
09.04.2015 Zrealizowane
25/C/15 poniżej 5.186.000 euro 45453000-7 07.05.2015
KOMPLEKSOWY REMONT OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9
29.05.2015 Zrealizowane
18/S/15 poniżej 134.000 euro 50118110-9 05.05.2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI – W REJONIE D
13.05.2015 Unieważnione
9/L/15 poniżej 134.000 euro 64214400-3, 32415000-5 17.04.2015
ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA KWP W BIAŁYMSTOKU I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO OD OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
11.05.2015 Zrealizowane
6/C/15 powyżej 134.000 euro 09300000-2 01.04.2015
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
07.05.2015 Rozstrzygnięte

Wybierz Strony