Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
31/S/19 poniżej 144.000 euro 38430000-8 15.07.2019
Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów
23.07.2019 Zrealizowane
32/C/19 poniżej 5548000 euro 45216110-8 15.07.2019
PRZEBUDOWA CZĘŚCI LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65 NA POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE - II ETAP – 2
30.07.2019 Zrealizowane
30/C/19 poniżej 144.000 euro 39130000-2 04.07.2019
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
16.07.2019 Zrealizowane
27/S/19 powyżej 144.000 euro 34110000-1 24.06.2019
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU SUV w WERSJI NIEOZNAKOWANEJ
29.07.2019 Ogłoszone
29/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216110-8 21.06.2019
PRZEBUDOWA CZĘŚCI LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65 NA POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE – II ETAP
08.07.2019 Unieważnione
28/L/19 poniżej 5.548.000 euro 71220000-6, 45314310-7 , 45231600-1 , 45000000-7 18.06.2019
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA I UŁOŻENIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH w KANALIZACJACH TELETECHNICZNYCH
03.07.2019 Zrealizowane
13/L/19 poniżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 38520000-6 18.06.2019
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
01.07.2019 Zrealizowane
26/C/19 powyżej 144.000 euro 09300000-2 05.06.2019
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
09.07.2019 Zrealizowane
25/C/19 poniżej 5548000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 27.05.2019
Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Nowogrodzie
11.06.2019 Zrealizowane
6/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 27.05.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZYPLISZKACH
11.06.2019 Zrealizowane

Wybierz Strony