Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
23/L/19 poniżej 5548000 euro 71220000-6 23.05.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i ułożenie kabli światłowodowych w kanalizacjach teletechnicznych
07.06.2019 Zrealizowane
9/L/19 poniżej 144.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192113-6, 30192300-4 22.05.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I FAKSÓW
31.05.2019 Zrealizowane
24/C/19 poniżej 144.000 euro 09300000-2 15.05.2019
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2
23.05.2019 Unieważnione
8/C/19 poniżej 144.000 euro 30197644-2 18.04.2019
Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego
26.04.2019 Zrealizowane
16/S/19 poniżej 144.000 euro 34300000-0 03.04.2019
Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. podlaskiego
11.04.2019 Zrealizowane
22/C/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 01.04.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych - 3
05.04.2019 Zrealizowane
2/C/19 powyżej 144.000 euro 09300000-2 26.03.2019
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji woj. podlaskiego
29.04.2019 Unieważnione
4/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45233140-2, 45000000-7, 45310000-3, 45312200-8, 45231300-8, 45330000-9 22.03.2019
REMONT BUDYNKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KPP W KOLNIE - ETAP II
08.04.2019 Zrealizowane
21/C/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 19.03.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych - 2
27.03.2019 Zrealizowane
20/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 13.03.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZTABINIE
28.03.2019 Zrealizowane

Wybierz Strony