Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
14/S/19 poniżej 144.000 euro 34351100-3 07.03.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ OPON LETNICH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
15.03.2019 Zrealizowane
18/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 21.02.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RACZKACH
08.03.2019 Zrealizowane
7/C/19 poniżej 144.000 euro 30190000-7 11.02.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU OFFSETOWEGO
20.02.2019 Zrealizowane
11/C/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 06.02.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych
22.02.2019 Zrealizowane
5/C/19 poniżej 5548000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 04.02.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RACZKACH
19.02.2019 Unieważnione
10/C/18 poniżej 144.000 euro 50410000-2 03.12.2018
OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
11.12.2018 Zrealizowane
32/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 09.11.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZTABINIE
26.11.2018 Zrealizowane
31/L/18 poniżej 144.000 euro 30213000-5, 30232110-8, 30231300-0 02.11.2018
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
13.11.2018 Zrealizowane
30/S/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 26.10.2018
Dostawa samochodów osobowych (segment C)
05.11.2018 Zrealizowane
29/S/18 poniżej 144.000 euro 34110000-1 19.10.2018
DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NIEOZNAKOWANYCH (SEGMENT C)
06.11.2018 Zrealizowane