Postępowania o zamówienia -  Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
20/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216110-8 02.07.2018
ADAPTACJA CZĘŚCI LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65 NA POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE
24.07.2018 Zrealizowane
12/L/18 poniżej 144.000 euro 32000000-3 29.06.2018
DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNĄ I RADIOWĄ NA STANOWISKU KIEROWANIA KWP W BIAŁYMSTOKU
10.07.2018 Zrealizowane
5/C18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7,45110000-1, 45400000-1, 45315600-4, 45315600-4, 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2, 45314300-4, 45314320-0, 45332400-7, 43800000-1 02.05.2018
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DIAGNOSTYKI I LAKIERNI ORAZ BUDYNKU STACJI OBSŁUGI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. HAJNOWSKIEJ 10
21.05.2018 Zrealizowane
9/L/18 poniżej 144.000 euro 30125110-5 26.04.2018
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FAKSÓW
Zrealizowane
6/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216110-8 19.04.2018
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO oraz BUDYNKU WARSZTATOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU przy ul. WARSZAWSKIEJ 65
08.05.2018 Zrealizowane
14/S/18 powyżej 144.000 euro 09132100-4, 09134100-8 18.04.2018
DOSTAWY HURTOWE PALIW (PB 95 i ON) DO ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH w RESORTOWYCH STACJACH PALIW
05.06.2018 Zrealizowane
18/S/18 poniżej 144.000 euro 50118110-9 13.04.2018
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI
23.04.2018 Zrealizowane
19/C/18 poniżej 144.000 euro 71220000-6 14.03.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ POSTERUNKU POLICJI W GRODZISKU I JEJ ADAPTACJĘ DO BUDOWY POSTERUNKÓW POLICJI W LOKALIZACJACH: ZAŚCIANKI, SOKOŁY, SZTABIN, RACZKI, SZYPLISZKI
26.03.2018 Zrealizowane
15/S/18 poniżej 144.000 euro 34351100-3 14.03.2018
Licytacja elektroniczna na dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
22.03.2018 Zrealizowane
4/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216110-8, 45400000-1, 45315600-4, 45332400-7, 43800000-1 12.03.2018
TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z WARSZTATEM POMOCNICZYM I BUDYNKU WARSZTATOWEGO KMP W SUWAŁKACH PRZY UL. PRZYTOROWEJ 9F
27.03.2018 Zrealizowane