BIP - Biuletyn Informacji Publicznej KWP Zamówienia publiczne KWP  Ustaw jako stronę domową  Dodaj do Ulubionych  Szukaj Prewencja Ruch drogowy Prawo Antyterroryści Logistyka
 
 
 

Policjanci Antyterroryści zajmują się głównie zatrzymywaniem osób szczególnie niebezpiecznych. Rozbrajają też ładunki wybuchowe. Zwalczają terroryzm. Biorą udział w akcjach, w których trzeba uchronić ważne osobistości.

Historia powstania

Powołanie w Polsce jednostek o charakterze antyterrorystycznym w strukturach Milicji Obywatelskiej nastąpiło w 1976 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych. Utworzono wówczas Wydział Zabezpieczenia Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Dwa lata później w 1978 roku chcąc stworzyć w kraju sprawny system antyterrorystyczny powołano do życia kolejnych 7 jednostek w największych miastach wojewódzkich Polski, natomiast w roku 1980 dodatkowo utworzono jeszcze dwie jednostki w tym w Białymstoku. Obecny Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku swoją działalność rozpoczął jako drużyna specjalna przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. W 1984 zawieszono jej funkcjonowanie, jednak rok później jednostka została reaktywowana, wówczas też zwiększyła się obsada etatowa oraz zmieniono nazwę na pluton specjalny, który wszedł w skład ówczesnego ZOMO. W tamtym okresie na terenie naszego kraju trudno było mówić o występowaniu zorganizowanych grup terrorystycznych, chociaż zagrożenie takie brano pod uwagę, to zadaniem plutonu specjalnego było przede wszystkim zwalczanie ataków terrorystycznych o podłożu kryminalnym, zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych zwłaszcza uzbrojonych przestępców, udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, poszukiwanie pod wodą zwłok oraz przedmiotów pochodzących z przestępstw, a także unieszkodliwianie ładunków wybuchowych. Z czasem zadania te rozszerzono o ochronę ważnych osobistości, obezwładnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, konwojowanie niebezpiecznych przestępców, szczególnie cennych przedmiotów, itp.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi, które rozpoczęły się w 1990 roku wzrosło zagrożenie nowymi rodzajami przestępczości, do której zwalczania nie były przygotowane dotychczas funkcjonujące jednostki policji i wojska. Dlatego też w 1990 roku pluton specjalny przekształcony został w Kompanię, z czym wiązało się zwiększenie ilości policjantów służących w tym pododdziale oraz stopniowe unowocześnienie posiadanego wyposażenia specjalistycznego, uzbrojenia i środków transportu. Rozpoczęła się również współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicą, w ramach której część policjantów wzięła udział w specjalistycznych kursach antyterrorystycznych odbywających się w USA. Zmiany wyposażenia, profilu szkolenia, a także wiedza i umiejętności zdobyte podczas zagranicznych kursów antyterrorystycznych spowodowały znaczne podniesienie poziomu wyszkolenia oraz niezawodności działania policjantów Kompanii Antyterrorystycznej. W okresie tym w związku z lawinowo rosnącym zagrożeniem zamachami bombowymi w ramach kompanii AT rozbudowano drużyny pirotechniczne i utworzono z nich drużyny minersko-pirotechniczne.

W roku 2000 pododdział antyterrorystyczny został wyłączony ze struktur Oddziału Prewencji i obecnie funkcjonuje jako Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku. Policjanci SPAP w każdej chwili są w stanie skutecznie reagować na ewentualny zamach terrorystyczny, porwanie, czy inne niebezpieczne zdarzenia, których ofiarami mogą być niewinni, przypadkowi ludzie. Wykorzystywani są do przeprowadzania akcji o najwyższym stopniu ryzyka, do których należy przede wszystkim likwidacja zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym oraz ochrona świadków koronnych. Funkcjonariusze niosą również pomoc w trakcie klęsk i katastrof, a także uczestniczą w działaniach o charakterze prewencyjnym.

Kandydaci do służby w tym elitarnym pododdziale muszą się wyróżniać bardzo wysokim poziomem sprawności fizycznej, jak i specyficznymi cechami psychiki umożliwiającymi podejmowanie decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach. Poprzez żmudne treningi policjanci Pododdziału Antyterrorystycznego do perfekcji mają opanowaną taktykę AT, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób oraz działania z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.

SPAP w Białymstoku w swej historii poszczycić się może zajęciem w 1996r. podczas międzynarodowych zawodów AT 5 miejsca w klasyfikacji ogólnej oraz 3 miejsca w klasyfikacji etatowych PAT w kraju. Policjanci pododdziału wielokrotnie odnosili sukcesy w różnego rodzaju zawodach m.in. dwuboju składającym się ze skoków spadochronowych, jazdy na nartach, skokach spadochronowych na celność lądowania, zawodach strzeleckich i karate kyokushin. W 1992 i 1993r. policjanci pododdziału ustanawiali rekordy szybkości pokonania toru przeszkód na poligonie w Wędrzynie wśród etatowych PAT. W 1993 r. zajęli również 3 miejsce w zawodach strzeleckich w Wędrzynie wśród etatowych PAT.
Oprócz sukcesów w rywalizacji sportowej funkcjonariusze tego pododdziału w ostatnim okresie wielokrotnie skutecznie realizowali zadania z zatrzymaniem przestępców związanych ze zorganizowaną przestępczością.

Za swój profesjonalizm funkcjonariusze SPAP w Białymstoku niejednokrotnie wyróżniani byli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

 


Pokaż jako galerię show as galery