2014 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
S-3/14/WO Array 34110000-1 26.11.2014
Dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego Policji o podwyższonych standardach
1417510920 Array
40/C/14 Array 45453000-7 19.11.2014
Zamówienie z wolnej ręki na ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM
PRZY UL. KOPERNIKA 7.
1416395786 Array
41/C/14 Array 39130000-2 30.10.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych - zadanie nr 1, 3, 4.
1417603148 Array
39/C/14 Array 45453000-7 30.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące Termomodernizacji Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000-lecia P.P. 8
1415775194 Array
41/C/14 Array 39130000-2 30.10.2014
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych - zadanie nr 2
1417603119 Array
S-2/14/WO Array 50118110-9 24.10.2014
Świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu pojazdów zatrzymanych do dyspozycji Policji
1416402593 Array
L-1/14/MG Array 30213000-5 16.10.2014
Dostawa sprzętu informatycznego oraz urządzeń drukujących.
1416402559 Array
38/C/14 Array 45453000-7 10.10.2014
KOPIA: Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13
1413806187 Array
38/C/14 Array 45453000-7 10.10.2014
Zamówienie z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13
1413806187 Array
35/C/14 Array 45453000-7 10.10.2014
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowe Policji w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6 - roboty uzupełniające
1412940245 Array

Wybierz Strony

Praca w Policji