2011 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
1/1/U/11 Array 85121000-3 28.11.2011
Przetarg nieograniczony na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy wykonywane na rzecz funkcjonariuszy i pracowników policji woj.podlaskiego
1322490259 Array
15/15/S/11 Array 09134100-8 ;09132100 21.11.2011
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO ON I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB95 DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM GMINY I MIASTA MICHAŁOWO
1322662624 Array
13/13/S/11 Array 34300000-0 28.09.2011
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL VIVARO
1318252420 Array
18/18/C/11 Array 85121000-3 07.03.2011
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH przez POLICJĘ na TERENIE DZIAŁANIA KWP w BIAŁYMSTOKU
1299504624 Array
Praca w Policji