Zamówienia publiczne < 30 000 EUR - Policja Podlaska

Zamówienia publiczne < 30 000 EUR

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
C-1/15/MO Array 33761000-2, 39830000-9 19.02.2015
Dostawa środków czystości
1424948400 Array
S-2/15/WO Array 09211100-2 02.03.2015
Dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
1425898800 Array
S-3/15/WO Array 31431000-6 02.03.2015
Dostawa akumulatorów kwasowych do pojazdów służbowych Policji
1425898800 Array
S-4/15/WO Array 09134100-8, 09132100-4 02.03.2015
Tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów służbowych Policji w stacjach paliw zlokalizowanych na terenie gminy Gródek i Michałowo
1425855600 Array
C-5/15/JM Array 85121000-3 17.03.2015
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez policję na terenie działania KWP w Białymstoku (KMP SUWAŁKI, KPP KOLNO)
1427796000 Array
K-6/15/MW Array 55000000-0 19.03.2015
Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla 106 uczestników szkolenia
1427367600 Array
C-8/15/AK Array 45453000-7 03.06.2015
Remont budynków Policji przy ul. Warszawskiej 65 i 65A w Białymstoku
1434319200 Array
L-9/15/MG Array 32420000-3 03.08.2015
Dostawa sprzętu sieciowego
1438948800 Array
C-10/15/RA Array 28.08.2015
Dostawa wzorców środków odurzających i substancji psychotropowych , materiałów do pracowni chemii
1441836000 Array
L-11/15/MG Array 31.08.2015
Dostawa wraz z montażem siłowni inwertorowej oraz rozbudowa o cztery moduły siłowni prostownikowej węzła telekomunikacyjnego KWP w Białymstoku
1441317600 Array

Wybierz Strony

Praca w Policji