2013 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
86/U/13 Array 85121000-3 23.12.2013
Przetarg nieograniczony na WYKONYWANIE KOMISYJNYCH BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI ORAZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1389619418 Array
81/S/13 Array 50118110-9 13.12.2013
Postępowanie prowadzone w truybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A T
1388751996 Array
82/S/13 Array 50118110-9 13.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
1387459221 Array
85/U/13 Array 85121000-3 13.12.2013
Przetarg nieograniczony na BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, TJ. KOMISYJNE BADANIA LEKARSKIE POLICJANTÓW WOJ. PODLASKIEGO
1387807412 Array
80/S/13 Array 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
1388752034 Array
78/S/13 Array 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
1388748769 Array
79/S/13 Array 50118110-9 12.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TA
1387443017 Array
1/U/13 Array 85121000-3 05.12.2013
Przetarg nieograniczony na BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, TJ. KOMISYJNE BADANIA LEKARSKIE POLICJANTÓW WOJ. PODLASKIEGO
1386941648 Array
75/C/13 Array 45453000-7 04.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające dotyczące kompleksowego remontu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 1
1387443034 Array
76/C/13 Array 45453000-7 04.12.2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Kompleksowy remont wewnętrzny części budynku D Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 – roboty uzupełniające
1386149019 Array

Wybierz Strony

Praca w Policji