2010 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
69/68/S/10 Array 34351100-3 30.12.2010
Przetarg nieograniczony na dostawę opon zimowych samochodowych różnych rozmiarów
1294755901 Array
13/13/S/10 Array 09211100-2, 09211650 17.12.2010
Przetarg nieograniczony na dostawę olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji
1295963820 Array
17/17/C/10 Array 55321000-6 05.08.2010
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowywania i dostarczania posiłków z tytułu żywienia osób zatrzymanych na terenie działania jednostek Policji woj. podlaskiego
1324033425 Array
Praca w Policji