Szkolenie w ramach programu „ Mam wybór…wybieram rozsądek” - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w ramach programu „ Mam wybór…wybieram rozsądek”

Data publikacji 31.01.2018

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkali się dziś z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa podlaskiego, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Głównym jego celem było zwiększenie świadomości osób w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dziś zaprezentowali założenia programu „Mam wybór… wybieram rozsądek” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z tej placówki oraz z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu województwa podlaskiego. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości osób w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Mundurowi w ramach Programu „Mam wybór… wybieram rozsądek” prowadzą liczne przedsięwzięcia, których głównych celem jest zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Funkcjonariusze spotykają się również z dziećmi i młodzieżą, aby edukować je w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, którzy popełniają czyny karalne i dopuszczają się demoralizacji. Mundurowi prowadzą również szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki.