Spotkanie z kandydatami do służby - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z kandydatami do służby

Data publikacji 06.02.2018

Z kandydatami do służby w Policji spotkali się wczoraj Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się wczoraj kolejne już spotkanie z kandydatami ubiegającymi się o służbę w Policji. Podczas spotkania był obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące etapów postępowania kwalifikacyjnego, a także samego przebiegu służby w jej początkowym etapie. Dzięki tym informacjom uczestnicy dowiedzieli się jak będą wyglądały ich pierwsze kroki w Policji. Tego typu spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Każdy zainteresowany służbą w tej formacji może również spróbować swoich sił na sali gimnastycznej, pod nadzorem instruktorów i pracowników wydziału kadr. Kandydaci mogą zmierzyć się z torem przeszkód, takim samym jaki muszą zaliczyć podczas egzaminu wstępnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kolejne spotkanie dla kandydatów do służby w Policji odbędzie się 19 lutego 2018 roku.