Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci odwiedzili uczestików Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach

Przedstawiciele suwalskiej Policji przeprowadzili spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

Wczoraj, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach odwiedzili osoby uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

W pierwszej części spotkania rozmawiano o bezpieczeństwie na drodze. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wyjaśnili uczestnikom warsztatów pojęcie pieszego, jako niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Przypomnieli też słuchaczom o obowiązku noszenia elementów odblaskowych oraz uświadomili, jak ważną rolę odgrywają one w naszym bezpieczeństwie. Mowa była też o wyposażeniu rowerzysty m.in. kasku ochronnym, rękawiczkach, ochraniaczach na łokcie i kolana. Zebranym przypomniano również, że jednoślady powinny być widoczne, wyposażone w światła, lusterko oraz dzwonek.

W dalszej części spotkania profilaktyk z Wydziału Prewencji przedstawił m.in. zagrożenia online.

Duże zainteresowanie wśród zebranych wzbudziły informacje przekazywane przez technika kryminalistyki. Słuchacze mogli  zapoznać się z "tajnikami" przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia, a na przygotowanym stanowisku daktyloskopii- zobaczyć i odcisnąć swoje linie papilarne

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Zadawano wiele pytań i dzielono się własnymi spostrzeżeniami.

Na zakończenie prelekcji wszystkich słuchaczy wyposażono w opaski odblaskowe