POLICJANCI ĆWICZYLI NA STADIONIE - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI ĆWICZYLI NA STADIONIE

Data publikacji 22.02.2018

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji wzięli udział w szkoleniu praktycznym na stadionie miejskim w Białymstoku. Celem tego typu ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności w zakresie przywracania ładu i porządku publicznego podczas imprez sportowych.

Trwające kilka godzin czwartkowe szkolenie miało na celu przede wszystkim doskonalenie współdziałania ze sobą policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego będą interweniować w pododdziałach zwartych. Jednym z najwazniejszych elementów treningu było sprawdzenie mobilności pododdziału.