Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Data publikacji 24.04.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wczoraj, odbyła się odprawa służbowa funkcjonariuszy i pracowników garnizonu podlaskiego Policji zajmujących się problematyką nieletnich. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

Podlascy policjanci i pracownicy Policji, którzy na co dzień zajmują się sprawami nieletnich, spotkali się wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na odprawie służbowej. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Podczas spotkania poruszono tematy z zakresu postępowania w sprawach nieletnich, poszukiwań opiekuńczych, zaginięć oraz problematyki używania środków psychoaktywnych.

Jedną z prelegentek szkolenia była dyrektor ETAP’u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Stowarzyszenia DROGA w Białymstoku Pani Elżbieta Powichrowska. Omówiła ona psychospołeczny aspekt uzależnień oraz przedstawiła formy pomocy młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. Natomiast Pani Agata Niemczynowicz, która jest specjalistą psychologii uzależnień przedstawiła założenia programu wczesnej interwencji „Fred goes net”, który jest programem rekomendowanym z listy programów Krajowego Biura ds. przeciwdziałania narkomanii. Podczas odprawy wystąpiła również kierownik Sekcji Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku Pani Elżbieta Abramowicz, która omówiła wybrane aspekty prawne w kontekście środków zastępczych.