SZKOLENIE POLICYJNYCH "WODNIAKÓW" - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE POLICYJNYCH "WODNIAKÓW"

Data publikacji 11.05.2018

Policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę na akwenach garnizonu podlaskiego, podnosili swoje umiejętności w czasie szkolenia zorganizowanego przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Policyjni wodniacy doskonalili swoje umiejętności z zakresu obsługi i prowadzenia jednostek pływających.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wczoraj na akwenie Siemianówka, w związku z rozpoczynającym się sezonem żeglarskim, zorganizowali specjalistyczne szkolenie z zakresu podniesienia poziomu wykonywanych czynności służbowych. Szkolenie skierowane było dla 14 policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych garnizonu podlaskiego. Uczestnicy przedsięwzięcia pod okiem sierżanta sztabowego Marcina Wróblewskiego, funkcjonariusza  z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, doskonalili swoje umiejetności  z wykorzystaniem jednostek pływających SPORTIS S oraz HARPUN 550.

Praktyczne ćwiczenia poprzedzone były teoretycznym wykładem  z zakresu wybranych wykroczeń i przestępstw popełnianych na wodach, taktyki i technik pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych, a także ewidencjonowania pełnienia tej formy służby.