Narada szkoleniowa koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada szkoleniowa koordynatorów procedury „Niebieskie Karty”

Data publikacji 11.05.2018

W ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!” objętym honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyła się narada szkoleniowa policjantów specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli mundurowi z komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego.

Wczoraj, w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyła się narada szkoleniowa policjantów specjalizujących się w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli mundurowi z komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego. Policjanci, w trakcie spotkania, szczegółowo omówili procedurę „Niebieskie Karty” oraz doświadczenia z poszczególnych jednostek Policji. Jednym z głównym tematów była również przemoc w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Policyjna narada odbyła się w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, który został objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Jednym z prelegentów był kierownik Kliniki Geriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku. Osoba ta przedstawiła m.in. proces oraz skutki starzenia się seniorów, co może mieć przełożenie na funkcjonowanie ich w rodzinie. W trakcie spotkania mundurowi mieli również okazję zapoznać się z aspektami psychologicznymi przemocy wobec osób starszych, które zaprezentowała psycholog z Oddziału Geriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku. Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń. Na koniec szkolenia policjanci otrzymali materiały szkoleniowe w postaci plakatów i ulotek z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.