ODPRAWA SZKOLENIOWA PODLASKICH PROFILAKTYKÓW - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA SZKOLENIOWA PODLASKICH PROFILAKTYKÓW

Data publikacji 25.05.2018

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował wspólną odprawę szkoleniową profilaktyków garnizonu podlaskiego z leśnikami. Uczestniczące w niej osoby wymieniły się doświadczeniami zawodowymi z zakresu realizowanych i inicjowanych działań profilaktycznych.

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował w dniach 24-25 maja wspólną odprawę szkoleniową profilaktyków garnizonu podlaskiego z leśnikami. Uczestników odprawy przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkomisarz Maciej Zakrzewski oraz Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Głównym celem szkolenia było podniesienie jakości podejmowanych działań w omawianym obszarze, a wszystko w oparciu o „Koncepcję działań Policji w obszarze profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”, która została opracowana przez KGP. Podczas odprawy, promowano również "Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz aplikację „Moja Komenda”, jak również omówiono standaryzację budowy programów profilaktycznych. Z kolei profilaktycy z jednostek terenowych Policji zaprezentowali działania profilktyczne podejmowane na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Jeśli chodzi o przedstawicieli nadleśnictw to osoby te omówiły m.in. zjawisko kłusownictwa na obszarach leśnych, a także działania prewencyjne Straży Leśnej. Dwudniowe szkolenie zakończone zostało przeprowadzeniem warsztatów z profilaktykami, podczas których zostały omówione zasady budowania programów prewencyjnych na rzecz społeczności lokalnej.