Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODLASKIE DZIAŁANIA „STOP DEMORALIZACJI – UWAGA ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE”

Data publikacji 02.07.2018

Podlascy policjanci przeprowadzili na terenie województwa działania „Stop demoralizacji – uwaga środki psychoaktywne”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Na terenie województwa podlaskiego, w miniony piątek, ponad 200 funkcjonariuszy i pracowników Policji realizowało działania „Stop demoralizacji – uwaga środki psychoaktywne”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży a także ujawnianie nieletnich będących pod wpływem środków psychoaktywnych. To właśnie młodzi ludzie są szczególnie podatni na zagrożenia, jakie niosą substancje psychoaktywne, ale również używanie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Akcja objęła zasięgiem przede wszystkim rejony szkół, boisk, swerów oraz miejsca szczególnie odwiedzane przez młodzież. Podczas działań funkcjonariusze reagowali na wszelkie przejawy demoralizacji, w tym w szczególności na posiadanie środków psychoaktywnych oraz palenie papierosów. Policjanci, w tym dzielnicowi, wspólnie z pracownikami Policji prowadzili 26 spotkań edukacyjnych, podczas których przedstawili zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki w tym zakresie. W ciągu tego dnia ujawnili oni 8 nieletnich zagrożonych demoralizacją, a także ustalili miejsce przebywania 3 osób zaginionych.

Policjanci zapowiadają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane w przyszłości.