DZIAŁANIA "STOP DEMORALIZACJI - UWAGA DOPALACZE" - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA "STOP DEMORALIZACJI - UWAGA DOPALACZE"

Data publikacji 03.09.2018

Podlascy policjanci przeprowadzili na terenie województwa działania „Stop demoralizacji – uwaga dopalacze”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz edukacja o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

W ubiegły piątek, blisko 200 podlaskich funkcjonariuszy i pracowników Policji, przeprowadziło działania "Stop demoralizacji - uwaga dopalacze". Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji, m.in. poprzez ujawnianie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Działania prowadzone były głównie w rejonie boisk, skwerów, dworców, a także w miejscach szczególnie odwiedzanych przez młodzież. 

Podlascy mundurowi współpracując z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii informowali również małoletnich o programie wczesnej interwencji "Fred goes net", którego głównymi celami są m.in.: dostarczenie informacji na temat substancji psychoaktywnych, efektów ich działania i ryzyka zażywania czy też wzbudzenie motywacji do zmiany zachowań u młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

W policyjnych działaniach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy Policji z całego województwa. Mundurowi ujawnili 19 osób zagrożonych demoralizacją i 8 sprawców czynów karalnych/zabronionych m.in. 2 dwóch nieletnich zatrzymanych za kradzież z włamaniem na terenie KPP w Kolnie i 3 nieletnich - sprawców kradzieży - zatrzymanych przez suwalskich mundurowych. W ręce policjantów wpadło też 5 poszukiwanych. Funkcjonariusze skontrolowali również prawie 250 punktów sprzedaży alkoholu. 

Policyjne akcje związane z profilaktyką zażywania narkotyków i dopalaczy będą kontynuowane na terenie województwa podlaskiego przez cały rok szkolny.