"EGIDA - 18" - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"EGIDA - 18"

Data publikacji 01.10.2018

100 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa brało udział w pięciu podlaskich komendach w ćwiczeniu pod kryptonimem „EGIDA-18”. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „EGIDA-18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. „EGIDA-18” jest przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, a na terenie województwa podlaskiego uczestniczyło w nich 99 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej. 

Komendy Powiatowe Policji w Augustowie, Grajewie, Kolnie, Sejnach oraz Zambrowie były wytypowane do  przeprowadzenia  tego przedsięwzięcia w województwie podlaskim. 

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi, a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.