Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II PODLASKI KONGRES NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH

Data publikacji 19.11.2018

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku już po raz drugi zorganizowali podlaski kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych". Spotkanie odbyło się w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!", który został objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych został zorganizowany przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Kongres ten, odbył się w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który został objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego. Prowadzącym spotkanie był Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Maciej Zakrzewski.

Na wstępie spotkania Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Wojewoda Podlaski Bohgdan Paszkowski oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wskazali jak ważną rolę odgrywają instytucje w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych. W trakcie konferencji prelegenci omówili rolę kościoła w ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie przedstawiając m.in. doświadczenia duszpasterskie. Z kolei mundurowi z Komendy Głównej Policji zaprezentowali skalę zaginięć osób starszych oraz współpracę Policji z podmiotami pozapolicyjnymi przy poszukiwaniach osób zaginionych. W trakcie kongresu członkowie Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" zaprezentowali innowacyjną metodę "Senior Alert" służącą wsparciu poszukiwań osób starszych na terenie województwa podlaskiego, a także omówili  zasady udzielania pierwszej pomocy osobom starszym. 

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych, które są szczególnie narażone na nadużycia ze strony osób nimi się opiekującymi. Podczas spotkania prelegenci zwracali uwagę, że zapobieganie przemocy wobec tej kategorii osób jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Sytuacja seniorów jest szczególnie trudna i wielowątkowa, ponieważ bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, opiekuńcza, mieszkaniowa i emocjonalna. Inicjatywa ta była skierowana głównie do pielęgniarek, pracowników socjalnych, pracowników Domów Pomocy Społecznej czy policjantów, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z seniorami. Edukacja społeczeństwa i rozpowszechnianie informacji o problemie przemocy mają istotne znaczenie w jej zapobieganiu wobec seniorów. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło ponad 520 osób.