Dojedź(MY) bezpiecznie do celu - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dojedź(MY) bezpiecznie do celu

Data publikacji 07.01.2019

Na terenie woj. podlaskiego rozpoczęły się działania skierowane do kierowców transportu zbiorowego oraz indywidualnego, a także pasażerów. Wszystko po to, by jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie decydujące o bezpieczeństwie w wymagającej przestrzeni jaką jest ruch drogowy.

Dzisiaj, w miejscowości Przewalanka, na krajowej „8” spotkali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku, strażacy z Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Wszystko po to, ażeby wspólnie rozpocząć ogólnopolskie działania profilaktyczno-informacyjnych pod nazwą „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” oraz „Bezpieczny PAS(ażer)”, które potrwają do 24 lutego i są ściśle skorelowane z policyjną akcją „Bezpieczne Ferie 2019”. Treści profilaktyczne jakie będą przekazywane w czasie trwania akcji opinii publicznej jako te najistotniejsze z perspektywy bezpiecznego podróżowanie w czasie zimowej aury, w tym zwłaszcza w zw. ze zbliżającymi się feriami to te - skierowane do kierujących pojazdami w transporcie zbiorowym i indywidualnym oraz do pasażerów. Dotyczą one m. in.:

  • właściwego przygotowania pojazdu do drogi, jego stanu technicznego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików bezpieczeństwa i innych urządzeń przytrzymujących;
  • dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze (atmosferycznych, związanych
    z natężeniem ruchu czy innymi utrudnieniami…);
  •  zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem, wpływu zachowań pasażera na bezpieczeństwo podczas jazdy, kształtowania właściwych postaw kierujących oraz pasażerów;
  • kreowania życzliwych postaw na drodze oraz wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

I między innymi o ty wszystkim rozmawiali dzisiaj uczestniczący spotkania inauguracyjnego, które połączone zostało z lekcją instruktażową poświęconą  używaniu pasów bezpieczeństwa.