Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w związku z przekazami medialnymi dotyczącymi czynności podejmowanych przez policjantów podczas zabezpieczenia zgromadzenia w Hajnówce

Data publikacji 23.02.2019

Policjanci zabezpieczający dzisiaj jedno ze zgromadzeń, jakie odbyły się na terenie Hajnówki, interweniowali w stosunku do 76 osób, które swoim zachowaniem usiłowały uniemożliwić przemarsz niezakazanego zgromadzenia. Funkcjonariusze umożliwili przejście uczestnikom zgromadzenia jedną stroną jezdni. Celem podejmujących interwencję policjantów było usunięcie tylko części osób łamiących swoim zachowaniem prawo, tak by umożliwić przejście uczestnikom zgromadzenia. Pozostałe osoby siedzące na jezdni celowo zostały odgrodzone kordonem od uczestników przemarszu, w sposób uniemożliwiający podjęcie kolejnych prób jego blokowania.

  • policjanci zabezpieczający zgromadzenie
  • policjanci odgradzajacy kordonem protestujących