DZIAŁANIA POLICJANTÓW I LEŚNIKÓW - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA POLICJANTÓW I LEŚNIKÓW

Data publikacji 27.02.2019

Wspólne działania ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz szkodnictwu w lasach przeprowadzili policjanci i leśnicy. Dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo – to najczęstsze kategorie zagrożeń nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń w obszarze kompleksów leśnych. Takie wspólne akcje będą kontynuowane.

Policjanci i funkcjonariusze Straży Leśnej przeprowadzili wspólne działania prewencyjne na terenach leśnych w naszym województwie. Podczas patrolowania wyznaczonych obszarów, mundurowi ujawniali założone wnyki i sprawdzali także czy dochodzi do nielegalnej wycinki drzew i kradzieży drewna, a także tworzenia dzikich wysypisk śmieci, kontrolowali samochody oraz osoby prowadzace polowania, sprawdzajac legalność pozyskanej zwierzyny oraz posiadanej broni palnej a także ważność odstrzałów i legitymacji PZŁ. Podczas prowadzonych działań w okolicach wsi Nowa Wola funkcjonariusze odnaleźli w kompleksie leśnym wypatroszonego jelenia.

Informacje na temat szkodnictwa w lasach przekazywane są także przez mieszkańców korzystających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zaznaczane są lokalizacje dzikich wysypisk śmieci, a także miejsca, gdzie zdaniem zgłaszających dochodzi do kłusownictwa czy też nielegalnej wycinki drzew. Wszystkie tego typu zgłoszenia na KMZB są na bieżąco weryfikowane.

Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa na KMZB naniesiono 671 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci. 229 zostało potwierdzonych, a dzięki podjętym działaniom przez policjantów z zarządcami terenów - 89 z nich udało się wyeliminować. Kolejną zgłaszana kategorią, która została objeta tematycznie opisywanymi dzialaniami były przypadki kłusownictwa. W 2018 roku na KMZB naniesiono 159 zgłoszeń, z których potwierdzonych zostało 31 a 5 przypadków zostało potwierdzonych i wyeliminowanych.