GRATULACJE DLA NOWYCH OFICERÓW - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

GRATULACJE DLA NOWYCH OFICERÓW

Data publikacji 04.03.2019

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz spotkali się z policjantami, którzy 28 lutego uczestniczyli w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W spotkaniu wzięło udział 11 nowo mianowanych oficerów Policji z komend województwa podlaskiego, którzy postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianowani zostali na pierwszy stopień w korpusie oficerów policji. Funkcjonariusze odebrali z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego listy gratulacyjne. Nowo mianowanym oficerom gratulacje złożył też Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Wiceminister pogratulował policjantom awansów, a także podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę, podkreślił, że bycie oficerem to zarówno honor ale również ogromny obowiązek i odpowiedzialność.  

 • Zdjęcie przedstawia meldunek, składany wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu przez I zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszego inspektora Jacka Kumpiałowskiego. Za ministrem stoi Generał Daniel Kołnierowicz.
 • Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wraz z wiceministrem Jarosławem Zielińskim.
 • Wiceminister Jarosław Zieliński gratuluje oficerom policji
 • Wiceminister Jarosław Zieliński gratuluje oficerom policji
 • Wiceminister Jarosław Zieliński gratuluje oficerom policji. Za nim po lewej stronie stoi generał Daniel Kołnierowicz
 • Wiceminister Jarosław Zieliński gratuluje oficerom policji
 • Generał Daniel Kołnierowicz gratuluje oficerom policji
 • Przemawia wiceminister Jarosław Zieliński. Za nim stoi kadra kierownicza KWP w Białymstoku.
 • Przemawia Jarosław Zieliński, w tle za nim kadra kierownicza KWP w Białymstoku
 • Przemawia generał Daniel Kołnierowicz, a przy ścianie stoją jego zastępcy oraz wiceminister Jarosław Zieliński
 • Zdjęcie przedstawia stojących w szeregu oficerów Policji
 • Zdjęcie przedstawia w przybliżeniu stojących w szeregu oficerów Policji.
 • Nowy oficer Policji melduje przed wiceministrem i kadrą kierowniczą KWP w Białymstoku chęć zabrania głosu.
 • Oficer Policji przemawia na mównicy. W tle zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku.
 • Meldunek kończący uroczyste spotkanie składany przez młodszego inspektora Jacka Kumpiałowskiego wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu.
 • Oficer policji - kobieta pozuje do zdjęcia wspólnie ze swoimi rodzicami. W tle godło Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Oficer Policji pozuje do zdjęcia wspólnie ze swoją żoną i rodzicami. W tle godło Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zdjęcie grupowe przedstawiające nowych oficerów Policji wspólnie ze swoimi bliskimi i kadrą kierowniczą KWP w Białymstoku. W tle godło Rzeczypospolitej Polskiej.