„Mam wybór… wybieram rozsądek” - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór… wybieram rozsądek”

Data publikacji 18.03.2019

Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkała się z rodzicami uczniów w ramach Podlaskiej Akademii Młodego Inżyniera – projektu realizowanego przez Politechnikę Białostocką. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek” i dotyczyły aspektów prawnych problematyki uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w miniony weekend, spotkała się z rodzicami uczniów Podlaskiej Akademii Młodego Inżyniera – projektu realizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek” i dotyczyły aspektów prawnych problematyki uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Funkcjonariuszka omówiła przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, jak również wpływ jaki te substancje mają na organizm człowieka. Przybliżyła również także kwestie prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W trakcie spotkania wykorzystano skrzynkę profilaktyczną, zawierającą przedmioty wykorzystywane m.in. do ukrywania  substancji zabronionych czy też ich zażywania.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z walizką, która zawiera przedmioty mogące służyć do przechowywania środków psychoaktywnych oraz ich używania. Spotkanie było doskonałą okazją do przybliżenia aktualnej problematyki uzależnień i zażywania substancji zabronionych.