Wydział Wywiadu Kryminalnego

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Wywiadu Kryminalnego

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711- 33-68
fax. 47-711- 33-93

naczelnik.wwk.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział Wywiadu Kryminalnego realizuje zadania w zakresie:

 1. rozpoznawania struktur przestępczych oraz metod, jakimi się posługują;
 2. określania strategii zwalczania przestępczości na obszarze województwa;
 3. określania priorytetów wobec wybranych kategorii przestępstw;
 4. realizacji i pomocy w działaniach werbunkowych na obszarze województwa;
 5. pozyskiwania informacji ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
  z wykorzystaniem pełnego instrumentarium form i metod pracy operacyjnej;
 6. realizacji głównych kierunków rozpoznania operacyjnego;
 7. realizowania zadań z zakresu analizy operacyjnej, ekonomicznej i strategicznej;
 8. gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji zgromadzonych w ramach policyjnych baz danych;
 9. uzyskiwania informacji o przestępstwach i ich sprawcach z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 10. wdrażania, monitorowania i udoskonalania standardów procesów roboczych wywiadu kryminalnego na poziomie województwa;
 11. prowadzenia i koordynacji operacyjnej współpracy międzynarodowej jednostek organizacyjnych Policji;
 12. prowadzenia współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, komórkami analitycznymi lub wywiadu kryminalnego innych jednostek Policji, komórkami służby kryminalnej i prewencji Komendy, organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania w kraju i za granicą oraz administratorami i właścicielami sieci komputerowych i firm telekomunikacyjnych;
 13. opracowywania informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego, prokuratorskiego oraz innych na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Prezesa NSA, prezesa sądu okręgowego lub innych uprawnionych organów – na podstawie odrębnych przepisów.

 

Powrót na górę strony